Ostatní služby

  • odborné konzultace

  • ekonomickou analýzu firmy

  • zpracování podkladů pro úvěry a dotace

  • zpracování vnitropodnikových směrnic