Personalistika a mzdy

  • vedení personalistiky

  • zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců při navazování, ukončování nebo změnách pracovního poměru zpracovávání mezd zaměstnanců na základě dodaných podkladů (výplatní pásky, výčetky, přehledy odvodů, rekapitulace mezd)

  • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a sociální správu včetně zasílání

  • příkazy k úhradě při bezhotovostních platbách

  • roční zúčtování daní zaměstnanců

  • roční přehledy pro finanční úřad

  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení komunikace a zastupování před státními orgány v oblasti personalistiky a mezd